}

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

مشتریان عزیز

شرکت ساویز از اولین قدم شما برای ثبت سفارشاتتان تا آخرین مرحله و تحویل مرسوله پستی پشتیبان شما خواهد بود.

اگر چنانچه سوالی در رابطه با مراحل بوجود آمد، میتوانید به بخش راهنمای موجود در انتهای صفحه مراجعه فرمایید.