دریافت محصول

با ثبت سفارش های خود در قسمت فروشگاهی محصولات بسته خودرا در کمترین زمان ممکن تحویل بگیرید.

زمان ارسال بسته ها به پست روزهای یکشنبه و چهارشنبه میباشد. یک بازه ی 3 الی 5 روزه را برای دریافت بسته درنظر داشته باشید.