نظر سنجی لاک ناخن
دوام
براقیت
قابلیت پوشش دهی
زمان خشک شدن
تنوع رنگ در دسترس
بسته بندی