نظر سنجی رژگونه
قابلیت پوشش بر نواحی مورد مصرف روی پوست
حس نرمی و لطافت محصول برروی پوست
طیف رنگ
عدم حساسیت زایی
ماندگاری روی پوست
مقاومت در برابر پودر شدن
رایحه
بسته بندی